Sessies


Eerste ronde verdiepingssessies


1.1 Hoe ontwikkelen B-evenementen zich? 

Veiligheid, duurzaamheid, toegankelijkheid en de samenwerking met de overheid

Bobby Gonzalez | 
Lid Evenementen Vereniging Amsterdam 'EVA' en eigenaar Apenkooi Events


1.2 Alcohol en drugs op evenementen
Trimbos handreiking en de praktijk met de alcoholpoli
Alcohol- en drugsgebruik kunnen op evenementen zorgen voor gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Met een goede voorbereiding is de kans op dergelijke problemen te verkleinen. Het Trimbos-instituut maakte een interactieve Leidraad die u kan helpen bij deze voorbereidingen. Als er toch gezondheidsproblemen ontstaan, is goede evenementenzorg onmisbaar. Just4Safety heeft op Appelpop ervaring opgedaan met een alcoholpoli bij het evenemententerrein. Dit kan de reguliere zorg ontlasten. In deze sessie maakt u kennis met beide initiatieven en is er veel ruimte om ervaringen uit te wisselen.

Aukje Sannen
 | Wetenschappelijk medewerker, Adviseur gemeenten - Alcohol, drugs en tabak, Trimbos Instituut

Wilco van Wijk
| Directeur, Just4Safety


1.3 Evacuatie van evenementen en drukke plaatsen

Wat zegt u als u mensen wilt laten ontruimen of juist op hun plek laten blijven en hoe brengt u dit? 

Tijdens deze sessie presenteert Natalie van der Wal de lessen uit de wetenschap over hoe je effectief communiceert. Dit gaat u zelf toepassen op een voorbeeld scenario en daarna bespreken we het. De kennis uit deze sessie kunt u bijvoorbeeld in de praktijk toepassen als u operationele taken vervult, maar ook herkennen in ontruimingsplannen die u wellicht moet beoordelen. 

Natalie van der Wal | Associate Professor, Afdeling Multi-Actor Systemen, Technische Universiteit Delft


1.4 Juridische gevolgen van afgelastingen en annuleringen
In verband met de coronavirus worden de nodige evenementen afgelast. Echter, ook buiten het coronavirus om zijn er afgelastingen wegens diverse omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het weer of het aantal bezoekers. Wat is juridisch gezien de rol van de gemeente bij dergelijke afgelastingen en wat als de gemeente niet ingrijpt? Kan de gemeente bijvoorbeeld een beroep doen op overmacht?

Kortom, gedurende deze sessie hoort u alles over impact van afgelastingen en annuleringen in relatie tot:
  • Juridische positie van de gemeente
  • Gevolgen van bepaalde overheidsbesluiten

Jan de Wrede
 | Advocaat, De Kempenaer AdvocatenTweede ronde verdiepingssessies


2.1 Kerstparade Valkenburg & Crowd Management: Lessons learned 
Jaarlijks verandert Valkenburg aan de Geul rond de kerstperiode in Kerststad Valkenburg, met vele ondergrondse en bovengrondse kerstmarkten en gedurende zes weken lang twee maal per week een Kerstparade. Deze kerstparade door de middeleeuwse binnenstad wordt drukt bezocht door bezoekers uit binnen- en buitenland en kent een minutieus uitgewerkt crowd management concept. 

Tijdens deze sessie delen Marlie Vrösch, Teamleider Vergunningen van de gemeente Valkenburg aan de Geul en Tom Bindels, adviseur van CrowdProfessionals en steller van het Integraal organisatie plan, hun ervaringen met dit crowd management concept. Een werkwijze die twaalf keer per jaar wordt uitgevoerd en zodoende doorlopend is verfijnd.

Marlie Vrösch
| Teamleider Vergunningen, Gemeente Valkenburg aan de Geul

Tom Bindels
 | Adviseur, CrowdProfessionals


2.2 Evacuatie van evenementen en drukke plaatsen
Wat zegt u als u mensen wilt laten ontruimen of juist op hun plek laten blijven en hoe brengt u dit?

Tijdens deze sessie presenteert Natalie van der Wal de lessen uit de wetenschap over hoe je effectief communiceert. Dit gaat u zelf toepassen op een voorbeeld scenario en daarna bespreken we het. De kennis uit deze sessie kunt u bijvoorbeeld in de praktijk toepassen als u operationele taken vervult, maar ook herkennen in ontruimingsplannen die u wellicht moet beoordelen.

Natalie van der Wal
| Associate Professor, Afdeling Multi-Actor Systemen, Technische Universiteit Delft


2.3 Gebruik van simulatiesoftware bij het oplossen van veiligheidsvraagstukken 
Hoe bepaalt u de veilige capaciteit van een horecagelegenheid, winkel of museum binnen de afstandsnorm van de 1.5 meter samenleving? 

Aan de hand van een uitgewerkte casus nemen Marlies Wouters van InControl Simulation Software en Harold Salomons van CrowdProfessionals u mee in de uitdaging om binnen de geldende veiligheidsnormen te komen tot een optimaal gebruik van een locatie. Er is binnen deze sessie ruime gelegenheid voor het inbrengen van eigen dilemma’s en ervaringen.

Harold Salomons | Adviseur, CrowdProfessionals 

Marlies Wouters | InControl Simulation Solutions


2.4 Evenementenbeleid 2.0: het belang van duurzaamheid en leefbaarheid 
Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen neemt de druk om, als gemeente, een actieve houding aan te nemen ten aanzien van de bescherming van het milieu, duurzaamheid en de leefbaarheid hand over hand toe. Vanwege hun zichtbaarheid, omvang en impact op de omgeving komen evenementen als gevolg hiervan in toenemende mate onder druk te staan. Echter, evenementen en het evenementenbeleid kunnen ook in positieve zin bijdragen door een voorbeeldfunctie te vervullen. 

In deze sessie wordt stilgestaan bij het belang van duurzaam en leefbaar evenementenbeleid en geven we een eerste aanzet hoe dit te bewerkstelligen.

Daniël Schipper | Adviseur, ESI


Derde ronde verdiepingssessies


3.1 Eerste hulp bij evenementen: ervaringen uit de ESI-praktijk
Meerdere keren per jaar wordt ESI benaderd door een gemeente, of een organisator van een B of C evenement, die het even helemaal niet meer ziet zitten en snel “eerste hulp” nodig heeft. De terugkerende uitdagingen en het nemen van hordes liggen in:
  • Terugbrengen van het spanningsveld tussen de (vrijwillige) organisator, de gemeente en de adviserende diensten;
  • Bestuurlijke dilemma’s voor een burgemeester;
  • Ontbreken van het maken van een (multidisciplinaire) risicoanalyse als start van de voorbereiding;
  • Bewustwording proberen te creëren bij een organisator aangaande de reel voorzienbare risico’s van het evenement;
  • Het snappen van het nemen van de juiste (beheers)maatregelen en het uitwerken van SMART gemaakt incident- en calamiteitenscenario’s voor het specifieke evenement. 
Tijdens deze sessie delen we graag onze ervaringen, aan de hand van een aantal projecten, om tot het verlenen van de evenementenvergunning en het veilig en goed georganiseerd verlopen van het evenement te komen.

Ben Jan van der Klis | Adviseur, ESI


3.2 Evenementenbeleid 2.0: het belang van duurzaamheid en leefbaarheid 
Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen neemt de druk om, als gemeente, een actieve houding aan te nemen ten aanzien van de bescherming van het milieu, duurzaamheid en de leefbaarheid hand over hand toe. Vanwege hun zichtbaarheid, omvang en impact op de omgeving komen evenementen als gevolg hiervan in toenemende mate onder druk te staan. Echter, evenementen en het evenementenbeleid kunnen ook in positieve zin bijdragen door een voorbeeldfunctie te vervullen. 

In deze sessie wordt stilgestaan bij het belang van duurzaam en leefbaar evenementenbeleid en geven we een eerste aanzet hoe dit te bewerkstelligen.

Daniël Schipper | Adviseur, ESI


3.3 Juridische gevolgen van afgelastingen en annuleringen

In verband met de coronavirus worden de nodige evenementen afgelast. Echter, ook buiten het coronavirus om zijn er afgelastingen wegens diverse omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het weer of het aantal bezoekers. Wat is juridisch gezien de rol van de gemeente bij dergelijke afgelastingen en wat als de gemeente niet ingrijpt? Kan de gemeente bijvoorbeeld een beroep doen op overmacht?

Kortom, gedurende deze sessie hoort u alles over impact van afgelastingen en annuleringen in relatie tot:
  • Juridische positie van de gemeente
  • Gevolgen van bepaalde overheidsbesluiten
Jan de Wrede | Advocaat, De Kempenaer Advocaten


3.4 Gebruik van simulatiesoftware bij het oplossen van veiligheidsvraagstukken 
Hoe bepaalt u de veilige capaciteit van een horecagelegenheid, winkel of museum binnen de afstandsnorm van de 1.5 meter samenleving? 

Aan de hand van een uitgewerkte casus nemen Marlies Wouters van InControl Simulation Software en Harold Salomons van CrowdProfessionals u mee in de uitdaging om binnen de geldende veiligheidsnormen te komen tot een optimaal gebruik van een locatie. Er is binnen deze sessie ruime gelegenheid voor het inbrengen van eigen dilemma’s en ervaringen.

Harold Salomons | Adviseur, CrowdProfessionals 

Marlies Wouters | InControl Simulation Solutions

Volg ons op social media