Programma

19 november 2020

19 november 2020

10:00

Opening

Lieselore van Dijkhuizen | Professioneel dagvoorzitter

10:05

Actualiteiten evenementenveiligheid in vogelvlucht

Syan Schaap | Directeur, Event Safety Institute

10:15

Corona en evenementen

Arjen Littooij | CEO/algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

10:30

Interview door de dagvoorzitter met:

Berend Schans | Directeur, Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF)

10:45

Pauze


11:00

Evenementenveiligheid na de Coronacrisis

Wat zijn de uitdagingen die er liggen rondom veiligheid en gezondheid met betrekking tot evenementen als gevolg van en na de Coronacrisis?

Debat onder leiding van de dagvoorzitter met:

Frank Paauw | Politiechef Amsterdam en landelijk portefeuillehouder evenementen

Tijs van Lieshout | Directeur Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland/Commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland

Frank Wijnveld | Directeur CrowdProfessionals BV en partner binnen ESI

12:00

Lunch


12:30

Eerste hulp bij evenementen: ervaringen uit de ESI-praktijk

Meerdere keren per jaar wordt ESI benaderd door een gemeente, of een organisator van een B of C evenement, die het even helemaal niet meer ziet zitten en snel “eerste hulp” nodig heeft. De terugkerende uitdagingen en het nemen van hordes liggen in:
  • Terugbrengen van het spanningsveld tussen de (vrijwillige) organisator, de gemeente en de adviserende diensten;
  • Bestuurlijke dilemma’s voor een burgemeester;
  • Ontbreken van het maken van een (multidisciplinaire) risicoanalyse als start van de voorbereiding;
  • Bewustwording proberen te creëren bij een organisator aangaande de reel voorzienbare risico’s van het evenement;
  • Het snappen van het nemen van de juiste (beheers)maatregelen en het uitwerken van SMART gemaakt incident- en calamiteitenscenario’s voor het specifieke evenement.
Tijdens deze sessie delen we graag onze ervaringen, aan de hand van een aantal projecten, om tot het verlenen van de evenementenvergunning en het veilig en goed georganiseerd verlopen van het evenement te komen.

Ben Jan van der Klis | Adviseur, ESI

13:10

Pauze


13:20

Evacuatie van evenementen en drukke plaatsen

Wat zegt u als u mensen wilt laten ontruimen of juist op hun plek laten blijven en hoe brengt u dit? 

Tijdens deze sessie presenteert Natalie van der Wal de lessen uit de wetenschap over hoe je effectief communiceert. Dit gaat u zelf toepassen op een voorbeeld scenario en daarna bespreken we het. De kennis uit deze sessie kunt u bijvoorbeeld in de praktijk toepassen als u operationele taken vervult, maar ook herkennen in ontruimingsplannen die u wellicht moet beoordelen. 

Natalie van der Wal | Associate Professor, Afdeling Multi-Actor Systemen, Technische Universiteit Delft

14:00

Pauze


14:10

Juridische gevolgen van afgelastingen en annuleringen

In verband met de coronavirus worden de nodige evenementen afgelast. Echter, ook buiten het coronavirus om zijn er afgelastingen wegens diverse omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het weer of het aantal bezoekers. Wat is juridisch gezien de rol van de gemeente bij dergelijke afgelastingen en wat als de gemeente niet ingrijpt? Kan de gemeente bijvoorbeeld een beroep doen op overmacht?

Kortom, gedurende deze sessie hoort u alles over impact van afgelastingen en annuleringen in relatie tot:
  • Juridische positie van de gemeente
  • Gevolgen van bepaalde overheidsbesluiten
Jan de Wrede | Advocaat, Marxman Advocaten

14:50

Pauze


15:00

Kerstparade Valkenburg & Crowd Management: Lessons learned

Jaarlijks verandert Valkenburg aan de Geul rond de kerstperiode in Kerststad Valkenburg, met vele ondergrondse en bovengrondse kerstmarkten en gedurende zes weken lang twee maal per week een Kerstparade. Deze kerstparade door de middeleeuwse binnenstad wordt drukt bezocht door bezoekers uit binnen- en buitenland en kent een minutieus uitgewerkt crowd management concept. 

Tijdens deze sessie delen Marlie Vrösch, Teamleider Vergunningen van de gemeente Valkenburg aan de Geul en Tom Bindels, adviseur van CrowdProfessionals en steller van het Integraal organisatie plan, hun ervaringen met dit crowd management concept. Een werkwijze die twaalf keer per jaar wordt uitgevoerd en zodoende doorlopend is verfijnd.

Marlie Vrösch | Teamleider Vergunningen, Gemeente Valkenburg aan de Geul

Tom Bindels | Adviseur, CrowdProfessionals

15:40

Wrap up & inspiratie

Sjoerd Weikamp | Hoofdredacteur, EventBranche.nl

Syan Schaap | Directeur, Event Safety Institute

16:15

Einde


Volg ons op social media