Praktische informatie

Tarieven
  • € 285,- p.p. (excl. btw)  |  Solo aanmelding
  • € 245,- p.p. (excl. btw)  |  Groepsaanmelding (inschrijving van twee of meer personen werkzaam bij dezelfde organisatie, ingeschreven via hetzelfde inschrijfformulier)
Datum en locatie
Donderdag 19 november 2020 |  Online

Een aantal dagen voor het congres ontvangt u van ons een email met meer informatie over het volgen van het congres en de inloggegevens.

Voor wie is deze dag?
Adviseur veiligheid, Adviseur Crisisbeheersing, Vergunningverlener, Specialist vergunningen, Coördinator evenementen, Coördinator Openbare Veiligheid, Veiligheidskundige, Projectadviseur, Operationeel Expert (evenementen), Medewerker en/of expert risicobeheersing brandweer, adviseur evenementen GHOR en GGD, Beleidsmedewerker en overige gelieerde functies werkzaam bij gemeenten, veiligheidsregio’s, de (Nationale) Politie, Brandweer Nederland, GHOR’s, evenementenbureaus, beleidsmedewerkers van ministeries, medewerkers van kennisinstellingen en overige bedrijven.

Annuleren
Moet u onverhoopt uw inschrijving annuleren? Annuleren kan alleen schriftelijk. Tot drie weken voor aanvangsdatum kunt u uitsluitend schriftelijk annuleren. Wij brengen daarvoor 15% van het aankoopbedrag aan administratiekosten in rekening. Bij annulering binnen drie weken voor de datum van het Jaarcongres Evenementenveiligheid brengen wij het volledige bedrag in rekening, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Het is wel mogelijk om een plaatsvervanger te sturen. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Sdu van toepassing.

Volg ons op social media